صنایع بسته‌بندی یکتاظرف گلستان

شرکت صنایع بسته‌بندی یکتاظرف گلستان

 • پرس درب دهنه 99 و 73
   پرس درب دهنه 99...
 • آزمایشگاه
   آزمایشگاه
 • خط قوطی سازی با دهنه 153
   خط قوطی سازی با...
 • خط قوطی سازی با دهنه قوطی 73
   خط قوطی سازی با...
 • خط قوطی با دهنه قوطی 99
   خط قوطی با دهنه...
 • چاپ
   چاپ
 • لاک زنی
   لاک زنی