صنایع بسته‌بندی یکتاظرف گلستان

شرکت صنایع بسته‌بندی یکتاظرف گلستان

آدرس : استان گلستان ، گرگان ، کیلومتر 8 جاده گرگان به مشهد ، شهرک صنعتی گرگان یک (سرخنکلاته)

تلفن : 32301820-017

فکس : 32301824-017

ایمیل : Info_Brix@Yahoo.Com